GlasMaxim, atelier voor glas in lood

Jan Degen reeds 40 jaar als glazenier werkzaam met o.a.
opdrachten verricht voor Joop Jansen (bekende oud
arnhemse glaskunstenaar) en restauratie aan de
St.Eusebiuskerk te Arnhem, biedt zich aan voor het op
ambachtelijke wijze vervaardigen van zowel nieuw
alsook oud glas-in-lood. Tevens restauratie van
gebrand-schilderde ramen.

Pontanuslaan 71
6821HP Arnhem
Telefoon: 06 42055181
e-mail: info@glasmaxim.nl